Programma

Wat is burgerschap?

Wat is burgerschap?
Terug naar het overzicht Nadim Knape | 4 november 2018

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt jongeren de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Jongeren maken op deze manier op school kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

In het Nederlandse onderwijs is het verplicht om het actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Om deze reden speelt het onderwerp actief burgerschap een grote rol in het scholenprogramma van Young Impact.

Lees meer over actief burgerschap

Burgerschap bestaat uit de volgende vier dimensies:

  1. Politiek-juridische dimensie
  2. Economische dimensie
  3. Sociaal-maatschappelijke dimensie
  4. Dimensie vitaal burgerschap

Er lijkt een einde aan de vrijblijvendheid van burgerschapsonderwijs te komen door de in 2018 gemaakte nieuwe wet van minister Slob. Scholen hebben de vrijheid om hun lesmethodes en leermiddelen zelf te kiezen. Het burgerschapsonderwijs moet zich in ieder geval richten op de volgende punten:

 • respect voor en kennis van democratische en rechtsstatelijke waarden en mensenrechten;
 • het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving;
 • het onderwijs moet zorgen voor een schoolcultuur, in overeenstemming met deze waarden.

Actief burgerschap

Young Impact zet zich in voor actief burgerschap onder jongeren. Hiervoor hebben we een speciaal en laagdrempelig scholenprogramma ontwikkeld. Onze jonge trainers inspireren en activeren de jongeren om vanuit hun talent impact te maken op iets wat zij belangrijk vinden. Het scholenprogramma van Young Impact wordt vaak ingezet als onderdeel van burgerschapsonderwijs of als invulling van een projectweek of de maatschappelijke stage.

Het programma is geschikt voortgezet onderwijs, MBO en praktijkonderwijs. Voor iedere groep is een op maat gemaakt programma beschikbaar afgestemd op het niveau en de leeftijd van de leerlingen.

Wil je meer weten over het scholenprogramma voor bevordering van actief burgerschap van Young Impact? We vertellen je graag meer! Bekijk onze programma’s of neem contact op voor meer informatie.

BEKIJK ONZE PROGRAMMA’S
NEEM CONTACT OP

Door Nadim Knape

Nadim helpt met het team zoveel mogelijk scholen en organisaties het programma van Young Impact succesvol in te zetten.

Gerelateerde artikelen

Om onze website veilig te houden en goed te laten functioneren, worden cookies gebruikt. Zo kun jij op een veilige en fijne manier onze website bezoeken. Voor meer informatie, check ons privacybeleid.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via: