Programma

Wat is burgerschap?

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt jongeren de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Jongeren maken op deze manier op school kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Alle Nederlandse basis- en middelbare scholen hebben de opdracht om het actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Dat is sinds 2006 bij wet geregeld in Nederland. Maar hoe kun je dat nou gemakkelijk doen? Nog even een toelichting:

Burgerschap bestaat uit de volgende vier dimensies:

  1. Politiek-juridische dimensie
  2. Economische dimensie
  3. Sociaal-maatschappelijke dimensie
  4. Dimensie vitaal burgerschap

 

Er lijkt een einde aan de vrijblijvendheid van burgerschapsonderwijs te komen door de in 2018 gemaakte nieuwe wet van minister Slob. In deze wet staat geen gedetailleerd lesprogramma. Scholen hebben de vrijheid om hun lesmethodes en leermiddelen zelf te kiezen. Het burgerschapsonderwijs moet zich in ieder geval richten op de volgende punten:

 • respect voor en kennis van democratische en rechtsstatelijke waarden en mensenrechten;
 • het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving;
 • het onderwijs moet zorgen voor een schoolcultuur, in overeenstemming met deze waarden.

Als de Tweede en Eerste Kamer de wet hebben aangenomen, gaat de wet waarschijnlijk in in schooljaar 2019-2020.

Actief burgerschap

Young Impact zet zich in voor actief burgerschap onder jongeren. Hiervoor is een speciaal, gemakkelijk in te zetten, scholenprogramma ontwikkelt. Het scholenprogramma van Young Impact wordt vaak ingezet als onderdeel van burgerschapsonderwijs of als invulling van een projectweek of de maatschappelijke stage.

Het programma is geschikt voor primair onderwijs (groep 7 en 8), voortgezet onderwijs, MBO en praktijkonderwijs. Voor iedere groep is een op maat gemaakt programma beschikbaar afgestemd op het niveau en de leeftijd van de leerlingen.

Zo, nu ken je de betekenis van burgerschap. Wil je meer weten over het scholenprogramma voor bevordering van actief burgerschap van Young Impact? Neem contact met op of vraag de brochure aan! Ik denk graag met je mee en help je verder.

Door Nadim Knape

Nadim is scholencoördinator en helpt docenten om het Young Impact-programma zo optimaal mogelijk in te zetten.

Bekijk meer Programma

Om onze website veilig te houden en goed te laten functioneren, worden cookies gebruikt. Zo kun jij op een veilige en fijne manier onze website bezoeken. Voor meer informatie, check ons privacybeleid.