Young Impact Programma

Nationaal Programma Onderwijs

80% VAN DE JONGEREN WIL GRAAG IETS DOEN VOOR EEN ANDER

Als wij zouden zeggen dat 40 procent van deze jongeren aangeeft het gevoel te hebben niet substantieel bij te kunnen dragen aan de wereld om hen heen? Young Impact biedt een oplossing en geeft het onderwijs een positieve boost.

De krantenkoppen liegen er niet om; de coronacrisis zorgt ervoor dat jongeren zich steeds eenzamer voelen en mentale klachten ontwikkelen. In het onderwijs wordt gesproken over leef en leerachterstanden. Van jongeren worden grote offers gevraagd. Het volgen van thuisonderwijs, vermindering van de sociale contacten en beperkingen van hun dagelijkse (sport)activiteiten. Jongeren blijken daarentegen zeer bereid om anderen te helpen. Ze weten alleen niet hoe. Meer dan een jaar is het voor het onderwijs moeilijk geweest om te werken aan onderwerpen die prosociaal gedrag stimuleren bij jongeren. Terwijl dit juist zo belangrijk is. Het maakt jongeren veerkrachtig. Gelukkig komt daar verandering in.

Stichting Young Impact heeft zich gedurende de lockdown voor jongeren ingezet met verschillende campagnes & events voor jongeren om met de klas aan deel te nemen: Young Impact EnergizersYoung Impact Day, Samen kunnen we niet stuk met StukTV. Ook reisden we (digitaal) langs jongeren om hen een positiviteitsboost te geven en hen te laten ervaren dat zij ertoe doen.

En dit blijven we doen. Ook voor schooljaar 2021-2022 heeft Young Impact een breed aanbod voor het onderwijs, om juist het prosociale gedrag van jongeren weer te stimuleren. Jongeren komen met hun talent écht in actie voor wat zij belangrijk vinden. Deze programma’s kunnen ook ingezet worden middels het Nationaal Programma Onderwijs, gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. 

We bieden programma’s waarmee je als school werkt aan de volgende onderdelen:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: werken aan zelfbeeld, sociale vaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen.
 • Kansengelijkheid: vanuit een positieve benadering ontdekken en benutten van ieders talent
 • Autonomie: jongeren laten ontdekken wie zij zijn, waar zij goed in zijn, wat zij belangrijk vinden en zelf de keuze geven voor welk thema zij zich willen inzetten
 • Kennismaking & verbinding in de klas: elkaar leren kennen op een veilige, maar interactieve manier zorgt voor een snellere verbinding in de klas
 • Verbinding en maatschappelijke betrokkenheid: jongeren laten ervaren dat zij ergens bij horen, zich veilig en nuttig te laten voelen. Direct bijdragen aan hun directe omgeving en zo ook de wereld. Dit is niet alleen fijn voor een ander, maar ook voor jezelf.

De kracht van Young Impact is om eigen initiatief van jongeren aan te wakkeren aan de hand van sterke punten, interessegebieden, waarden en reflectie. Daarbij staat de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en hun inzet voor de samenleving centraal. Ook komen ze hiermee écht in actie voor wat zij belangrijk vinden. 

Kenmerkend voor het Young Impact programma is de positieve benadering. We leren jongeren het belang van het kijken naar waar zij goed in zijn. Door het inzetten van je kwaliteiten neemt plezier, energie, motivatie en zelfvertrouwen toe. Dit maakt het makkelijker om doelen te behalen en om te gaan met tegenslagen. Ook werkt het eigenaarschap in de hand. Centrale thema’s zijn: Gelijke kansen, Maatschappij, Diversiteit, Klimaat en Gezondheid.


Onze programma’s
1. Do it Yourself: zelf aan de slag met een lespakket (kosteloos)
2. Young Impact Way: onze trainers komen naar school voor een energieke start van het programma
3. School Take Over: grootste projectdag met de hele school, inclusief feestelijke afsluiting!
4. Young Impact Speciaal, Jeugdhulp en Jongeren met een beperking: programma met extra workshop voor jongeren die net een beetje extra aandacht nodig hebben
5. Online modules per thema: we helpen docenten dieper in te gaan op thema’s als Gelijke kansen, Maatschappij, Diversiteit, Klimaat en Gezondheid.
6. Jaarrond burgerschapsprogramma in ontwikkeling

Events & Activiteiten
1. Young Impact Awards: worden uitgereikt aan jongeren die tot het uiterste gaan om impact te maken
2. Young Impact Day: grote nationale actiedag voor jongeren in Nederland (30 juni 2021). Ook toegankelijk voor scholen die deelnemen aan onze programma’s.
3. Young Impact Island: 4-daags zomerkamp op een eiland dat in het teken staan van workshops, persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk: impact (26-29 mei 2022, Zeewolde) 

Tekst gaat verder onder de banner.

Altijd een programma dat bij jouw onderwijs past

 • Flexibel in te zetten; van een programma in één dag tot een intensief traject

 • Starten wanneer het jou uitkomt

 • Voor 25 tot 1000 jongeren per programma

 • Geschikt voor VO, MBO, praktijkonderwijs, VSO en groepen

 • Afgestemd op behoefte en niveau van de jongeren

 • Je doet het niet alleen: onze trainers en coördinatoren staan voor je klaar

 • Onze programma’s raken ook verschillende kerndoelen van burgerschap en LOB en zijn bewezen effectief

 • Deskundigheidsbevordering voor docenten: delen van kennis over het in actie krijgen van jongeren in vorm van video’s, artikelen en webinars. 

KOPPELING NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO)

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is het mogelijk één of meer van de programma’s in te zetten. Omdat Young Impact verschillende onderdelen aanraakt, kun je een koppeling maken met:

VO

 1. Interventies gericht op meer onderwijstijd (binnen of buiten reguliere schooltijden) voor specifieke groepen leerlingen om hiaten in kennis/ vaardigheden te repareren
  – Verrijkende activiteiten die niet direct op het leren gericht zijn met een positief effect op de prestaties
 2. Interventies gericht op de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
  Interventies gericht op welbevinden van leerlingen
  – Sociaal-emotioneel leren
 3. Interventies gericht op ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
  Metacognitie en zelfregulerend leren
  –  Gedragsinterventies
  Samenwerkend leren
   Ambitie-interventies

MBO

Thema 1: Soepele in en doorstroom: Socialisatie en persoonsvorming
Jongeren die doorstromen naar een vervolgopleiding hebben zich in deze tijd lastig kunnen oriënteren op hun studiekeuze. Middels het Young Impact programma komen jongeren er achter waar hun talenten liggen, waar zij energie van krijgen, wat zij belangrijk vinden en wat zij graag ondernemen. Zo helpen we jongeren ontdekken wat bij hen past en of ze op de juiste plek zitten.

Thema 2: Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding:
Het organiseren van meer contactmomenten tussen studenten. Bijvoorbeeld sociale ontmoetingen, sportevenementen, middelen voor studentenorganisaties om aan het onderwijs gelieerde activiteiten te organiseren, het organiseren van inhoudelijke introductieweken en het organiseren van online webinars

Thema 6: Aanpak Jeugdwerkloosheid:
Persoonsvormende en sociale facetten die de student bijvoorbeeld leert te ontwikkelen in de interactie met professionals, docenten en medestudenten en praktijkervaring middels opdracht.

Kosten en inschrijving
Young Impact vraagt scholen een eigen bijdrage voor deelname aan een programma. Deze kosten zijn een klein deel van de daadwerkelijke kosten. Onze partners en fondsen dragen hier aan bij, zodat scholen en organisaties laagdrempelig deel kunnen nemen. De kosten voor de eigen bijdrage kunnen dus ook ingezet worden middels het Nationaal Programma Onderwijs. Ben je benieuwd wat we samen kunnen doen? Neem dan contact met ons op! We spreken je graag.

CONTACT DOWNLOAD DE BROCHURE

Om onze website veilig te houden en goed te laten functioneren, worden cookies gebruikt. Zo kun jij op een veilige en fijne manier onze website bezoeken. Voor meer informatie, check ons privacybeleid.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via: