Koppeling met onderwijs

Methodiek & Theorie

1 miljoen jongeren in actie is een ambitieuze doelstelling, daar zijn wij ons van bewust. Door de jaren heen hebben wij een methodiek ontwikkeld die bewezen effectief is. Deze vind je terug in onze programma's. Wat is de gedachte hierachter en hoe kun je dit koppelen met leerdoelen binnen het onderwijs? We vertellen je er graag meer over.

YOUNG IMPACT METHODIEK
Het Young Impact programma bestaat uit de onderdelen 1) wat vind ik belangrijk, 2) wat zijn mijn sterke punten, 3) waar heb ik plezier in en 4) hoe kan ik deze onderdelen combineren om tot het organiseren van een challenge te komen. De kracht van Young Impact is om eigen initiatief van jongeren aan te wakkeren aan de hand van sterke punten, interessegebieden, waarden en reflectie. Daarbij staat de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en hun inzet voor de samenleving centraal.

Kenmerkend voor het Young Impact programma is de positieve benadering. We leren jongeren het belang van het kijken naar waar zij goed in zijn. Door het inzetten van je kwaliteiten neemt plezier, energerie, motivatie en zelfvertrouwen toe. Dit maakt het makkelijker om doelen te behalen en om te gaan met tegenslagen. Ook werkt het eigenaarschap in de hand.

CIRCLE OF IMPACT
Tijdens de Young Impact reis doorlopen jongeren de Circle of Impact. Met als uiteindelijk doel om jongeren te inspireren en activeren om zich in te zetten voor de maatschappij. Allen op hun eigen unieke manier. De drie onderdelen binnen deze methodiek zijn Inspire, Empower en Connect:

  • Vanuit Inspire laten we jongeren zien wat er mogelijk is en inspireren we hen om in beweging te komen. Ze raken gemotiveerd om zich in te zetten voor datgene wat ze belangrijk vinden.
  • Empower gaat over voelen dat je het kunt en het ontdekken en ervaren van je sterke punten. Deze sterke punten zetten jongeren vervolgens in om daadwerkelijk in actie te komen.
  • Middels Connect worden jongeren zich meer bewust van hoe zij zich verhouden tot elkaar, de samenleving en de wereld. Jongeren leren elkaar als klasgenoten beter kennen en verbreden hun blik. Zij voelen zich onderdeel van een grote beweging en worden zich bewust van de grote impact die we met elkaar kunnen hebben. De gemaakte impact vieren we jaarlijks met elkaar.

 ZELFDETERMINATIETHEORIE
De methodiek van Young Impact is gestoeld op de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan. Volgens deze theorie wordt intrinsieke motivatie verhoogd door in te spelen op drie psychologische basisbehoeften:

  •  Autonomie: Jongeren zijn zelfsturend en kunnen hun challenge naar eigen inzicht en vermogen uitvoeren. Jongeren bepalen in het programma zelf waarvoor ze in actie willen komen geven hier zelf vorm aan.
  •  Competentie: Binnen het programma bevorderen we het vertrouwen dat de jongeren hebben in eigen kunnen. Tijdens de workshops en/of lessen ontdekken zij hun sterke punten en tijdens de challenges wordt dit bevestigd en bekrachtigd door praktijk ervaring.
  •  Verbinding: Ieder mens heeft de behoefte om ergens bij te horen, zich veilig te voelen én een bijdrage aan de wereld te leveren die verder gaat dan het eigen belang. De uiteindelijke ervaring van impact maken is dat het niet alleen fijn is voor de ander, maar ook voor jezelf.

Door in te spelen op deze basisbehoeften worden welzijn, motivatie en betrokkenheid verhoogd. En dat leidt tot participatie. Jongeren komen in beweging in hun eigen leven, in hun omgeving en in de maatschappij.

PEER TO PEER METHODIEK
Een ander belangrijk element in de methodiek van Young Impact is de benadering richting jongeren. Young Impact stelt peer-to-peer centraal door de inzet van bevlogen trainers die qua leeftijd dichtbij de doelgroep staan. Trainers vinden de aansluiting met jongeren door te weten wat er onder deze doelgroep speelt en het spreken van dezelfde taal. Daarnaast bevat onze trainersstijl veel ervaringsgerichte oefeningen met een focus op leren door te doen en veel in beweging zijn. Beweging en plezier spelen een belangrijke rol bij een gezond en lerend brein. Het zorgt voor een positieve leerervaring en dat is bevorderlijk voor het vertrouwen van jongeren in het eigen kunnen.

LEES OOK: Trainster Hannah vertelt: ”Wij staan daar als gelijkwaardigen. Je hóéft van ons niet mee te doen en als er weerstand is, hebben we het daarover. Dat creëert een gevoel van veiligheid.”

THEMA’S
De vijf thema’s die Young Impact omarmt zijn gerelateerd aan belangrijke thema´s in de maatschappij. De ervaring leert dat jongeren zich vanuit eigen initiatief het meest inzetten voor de thema’s gelijke kansen, diversiteit, maatschappij, gezondheid en klimaat.

LOB EN BURGERSCHAP
Jongeren zijn de werknemers, ondernemers en burgers van morgen. Hoe help je hen zich zó te ontwikkelen dat zij die rollen goed vervullen? Volgens Young Impact zijn loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (lob) en burgerschap met elkaar verbonden. Wie ben jij, wie wil jij zijn en wat kun je worden? Welke rol neem jij aan in de samenleving en wat draag jij hieraan bij? Vanuit burgerschap wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar de maatschappij gekeken. Het maakt jongeren bewust van hun omgeving, hun vaardigheden, houding en kennis op vier verschillende dimensies: de politiek-juridische dimensie, de economische dimensie, de maatschappelijk-sociale dimensie en de dimensie vitaal burgerschap. Young Impact vindt het belangrijk om programma’s te bieden die op een interactieve, praktijkgerichte wijze zijn ingestoken. We weten de juiste toon te vinden om jongeren aan te spreken en hen vanuit intrinsieke motivatie ‘aan’ te zetten. 

KOPPELING MET ONDERWIJS
Als docent kun je het Young Impact programma inzetten om jongeren kennis te laten maken met verschillende vaardigheden en thema’s rondom eigentijds onderwijs. We doen hier een voorzet voor hoe je het programma kunt koppelen met het onderwijs. Je hebt alle vrijheid om het programma in te zetten zoals dat voor jou past.

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

Om onze website veilig te houden en goed te laten functioneren, worden cookies gebruikt. Zo kun jij op een veilige en fijne manier onze website bezoeken. Voor meer informatie, check ons privacybeleid.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via: