Partners

Young Impact kan een groot verschil maken wanneer heel veel mensen en organisaties meedoen.

Onderstaande organisaties hebben Young Impact mede mogelijk gemaakt.

Founding partners

Ziggo is de grootste aanbieder van internet en kabeltelevisie in Nederland en voorziet meer dan vier miljoen huishoudens van ten minste één dienst.

Madurodam is een Nederlandse miniatuurstad in Den Haag en geeft een beeld van een Nederlandse stad en samenleving d.m.v. ruim 700 maquettes van gebouwen uit alle delen van Nederland.

Ministerie van OCW

Het ministerie is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap, plus het emancipatiebeleid. Het doel is dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Ministerie van VWS

Het ministerie is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen volksgezondheid, welzijn en sport.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

VSBfonds

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet.

Challenge partners

Philips

Philips heeft als missie het leven van mensen te verbeteren door middel van zinvolle innovaties op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en lifestyle. Die mensen helpen goed te leven, gezond te blijven en van het leven te genieten.

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Direct en vanuit het hart. Bij noodsituaties in Nederland en bij rampen en conflicten wereldwijd.

Albert Heijn wil het iedere dag beter doen. Beter voor de medewerkers, klanten en de omgeving waarin we leven.

WWF

Het World Wide Fund for Nature – waarvan de Nederlandse tak Wereld Natuur Fonds heet – is een wereldwijd opererende organisatie voor bescherming van de natuur.

Awards partners

Madurodam

Madurodam is een Nederlandse miniatuurstad in Den Haag en geeft een beeld van een Nederlandse stad en samenleving d.m.v. ruim 700 maquettes van gebouwen uit alle delen van Nederland.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven.

Triodos

Stichting Triodos Foundation is opgericht om maatschappelijke vernieuwing mogelijk te maken door gericht te werken met schenkgeld.

Partners

Missing Chapter Foundation

De Missing Chapter Foundation (MCF) vindt dat kinderen en jongeren scherpe vragen stellen en creatieve inzichten hebben over hoe we met elkaar en de aarde omgaan. MCF ondersteunt hen om in gesprek te gaan met bestuurders en directieleden binnen bedrijven en de overheid.

2025

NL2025 is een platform waarin onder andere bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO’s en sporters zich hebben verenigd. Ze zetten zich in, op persoonlijke titel, voor een betere toekomst van Nederland.

Maatschappelijke Alliantie

De Maatschappelijke Alliantie brengt als particuliere stichting partijen bij elkaar rondom specifieke onderwerpen om vanuit een gedeelde visie de impact van de afzonderlijke initiatieven te vergroten.

Janivo Stichting

De Janivo Stichting steunt projecten die bijdragen tot een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens.

Sint Laurensfonds

Al bijna vier eeuwen ondersteunt Sint Laurensfonds projecten en maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen.

Stichting Zonnige Jeugd

De Stichting besteedt als goede doelen vermogensfonds haar gelden aan projecten die het welzijn van kinderen in een achterstand situatie in de leeftijd van zes tot achttien jaar ten goede komen.

Fonds 1818

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt. Het fonds geeft donaties aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk.

Samenwerkingen

powered by NLVOORELKAAR, CJP & NJR