onderwijs

Wat houdt Loopbaan en Burgerschap in?

Wat houdt Loopbaan en Burgerschap in?
Terug naar het overzicht Nadim Knape | 2 november 2018

Studenten aan een MBO-opleiding worden niet alleen opgeleid voor een specifiek beroep of een vervolgopleiding, maar ook tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Young Impact biedt een programma aan om het burgerschap binnen het MBO vorm te geven. Hoe? We leggen het je uit. Het MBO kent een drievoudige kwalificering, namelijk:

 • leren
 • loopbaan
 • burgerschap

 

Burgerschap in het MBO

De loopbaan en burgerschapseisen staan standaard eisen die aan studenten worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen. De beroepseisen staan in het kwalificatiedossier. De eisen gelden voor iedereen die een MBO-diploma wil halen, ongeacht leeftijd, achtergrond of werkervaring.

Alle Nederlandse basis- en middelbare scholen hebben de opdracht om het actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Dat is sinds 2006 bij wet geregeld in Nederland. Lees ook het artikel: Wat is burgerschap?

Dimensies burgerschap

De kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap zijn onderverdeeld in de volgende onderdelen:

 1. Burgerschap
  1. politiek-juridische dimensie
  2. economische dimensie
  3. sociaal-maatschappelijke dimensie
  4. dimensie vitaal burgerschap
 2. Loopbaan

Het onderdeel burgerschap bereidt jongeren voor op volwaardige deelname aan de maatschappij en goed kunnen functioneren in hun beroep. Met loopbaanoriëntatie- en –begeleiding krijgen de studenten meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren.

Het programma is toe te passen in één of een combinatie van de twee volgende dimensies:

Sociaal-maatschappelijke dimensie

De sociaal-maatschappelijke dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de maatschappij en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Jongeren krijgen hieronder onder andere inzicht in de kenmerken van verschillende culturen.

Dimensie vitaal burgerschap

Vitaal burgerschap heeft betrekking op het vermogen en de bereidheid om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. Jongeren leren zo de juiste afstemming te vinden tussen werken, zorgen, leren en ontspannen. Hierbij worden ze bewust gemaakt van hun eigen leefstijl en gezondheidsrisico’s. Om ze zo te leren om verantwoorde keuzes te maken en een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Het gaat naast bewegen en sporten ook om aspecten zoals voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit.

Scholenprogramma Young Impact

Het scholenprogramma van Young Impact wordt binnen het MBO vaak ingezet als onderdeel van burgerschapsonderwijs, als invulling van een projectweek of als verdieping op de loopbaanoriëntatie. Ons programma is geschikt voor PO (groep 7 en 8), VO, MBO en praktijkonderwijs. Voor iedere groep is een op maat gemaakt programma beschikbaar afgestemd op het niveau en de leeftijd van de leerlingen.

Wil je meer weten over het scholenprogramma voor burgerschap van Young Impact? Neem contact met ons op of vraag de brochure aan!

Door Nadim Knape

Nadim helpt met het team zoveel mogelijk scholen en organisaties het programma van Young Impact succesvol in te zetten.

Gerelateerde artikelen

Om onze website veilig te houden en goed te laten functioneren, worden cookies gebruikt. Zo kun jij op een veilige en fijne manier onze website bezoeken. Voor meer informatie, check ons privacybeleid.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via: