onderwijs

Burgerschapsvorming: wat brengt de toekomst?

Burgerschapsvorming: wat brengt de toekomst?
Terug naar het overzicht Nadim Knape | 4 oktober 2018

De kranten stonden er vorig jaar vol mee: “Scholen worstelen met burgerschapsvorming”. Burgerschapsvorming brengt jongeren de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Lees ook het artikel: Wat is burgerschap?

Sinds 2006 zijn Nederlandse basis- en middelbare scholen verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen, maar tegelijkertijd is het niet duidelijk waaruit dat precies moet bestaan. Het is aan de scholen om de inrichting van het burgerschapsonderwijs zelf te bepalen. Het Young Impact scholenprogramma biedt scholen een oplossing.

 

Minder onduidelijkheid en willekeur

Het inrichten van burgerschapsvorming is voor veel scholen te vaag, concludeerde de Onderwijsinspectie, die begin 2017 met een kritisch rapport kwam.

Er ontbreekt vaak een planmatige aanpak, er wordt niet vastgelegd wat scholen leerlingen willen leren en er is weinig zicht op wat leerlingen er eigenlijk van opsteken. Ook stelden de inspecteurs vast dat de schoolactiviteiten rondom het burgerschap weinig verband met elkaar hebben. De lessen, zo bleek, zijn erg afhankelijk van hoe de betreffende docent het burgerschapsonderwijs inricht.

 

Wetsvoorstel Arie Slob voor burgerschapsonderwijs

Onderwijsminister Arie Slob zette zich vorig jaar in om een eind te maken aan de onduidelijkheid en willekeur met betrekking tot burgerschapsvorming. En met succes! De Ministerraad is in december van vorig jaar akkoord gegaan met het wetsvoorstel van Arie Slob voor burgerschapsonderwijs.  Hiermee moet het voor de scholen duidelijker worden wat zij moeten doen op het gebied van burgerschapsonderwijs.

In het wetsvoorstel staat onder andere dat scholen leerlingen kennis en respect moeten bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Volgens Arie Slob moet de school een oefenplaats zijn voor leerlingen om te werken aan de vaardigheden die ze later nodig hebben in de samenleving.

Op dit moment worden scholen er door de Inspectie van het Onderwijs enkel op aangesproken wanneer zij helemaal niets aan burgerschapsvorming doen. Door de wet te wijzigen krijgt de Inspectie van het Onderwijs de mogelijkheid om met scholen in gesprek te gaan over hun burgerschapsonderwijs.

 

Hoe nu verder?

Nu de Ministerraad met het wetsvoorstel akkoord is, gaat het ter advisering naar de Raad van State. Het streven van het kabinet is om het wetsvoorstel voor burgerschapsonderwijs in het voorjaar van 2019 naar de Tweede Kamer te sturen. Young Impact hoopt op op een structureel voorstel waarbij alle jongeren in Nederland aan hun vaardigheden werken, die ze kunnen gebruiken in hun toekomst.

Scholenprogramma burgerschap

Pak burgerschapsvorming nu vast goed aan. Kies voor het scholenprogramma van Young Impact. Een programma vol inspiratie en activatie, met jonge trainers die jouw leerlingen hun talenten laat ontdekken, verder laat ontwikkelen en die hen écht in beweging krijgen.

Ons scholenprogramma wordt vaak ingezet als onderdeel van burgerschapsonderwijs of als invulling van een projectweek of de maatschappelijke stage. Maar ook voor loopbaanoriëntatie en talentontwikkeling. Ons programma is geschikt voor PO (groep 7 en 8), VO, MBO en praktijkonderwijs. Voor iedere groep is een op maat gemaakt programma beschikbaar afgestemd op het niveau en de leeftijd van de leerlingen.

Wil je meer weten over het scholenprogramma voor burgerschap van Young Impact? Neem contact met ons op of vraag de brochure aan!

Door Nadim Knape

Nadim helpt met het team zoveel mogelijk scholen en organisaties het programma van Young Impact succesvol in te zetten.

Gerelateerde artikelen

Om onze website veilig te houden en goed te laten functioneren, worden cookies gebruikt. Zo kun jij op een veilige en fijne manier onze website bezoeken. Voor meer informatie, check ons privacybeleid.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via: